how to develop free website
Iskola

Rólunk

Iskolánk a város és a régió közoktatási palettájának meghatározó szellemi műhelye, ezért gyorsan és rugalmasan törekszik kielégíteni a korszerű oktatásra vonatkozó társadalmi igényeket. Intézményi feladatait szakmai igényességgel végzi, melynek zálogát a folyamatos önfejlesztésben látja. Demokratikus légkörben – személyes példamutatással – toleranciára, az emberi értékek megbecsülésére, törvényességre nevel.

Kiemelt céljának tekinti a tehetséggondozást, a széles látókörű, ismereteit hasznosítani tudó fiatalok képzését, akik képessé válnak egyéni életük és közösségük tudatos jobbítására. A Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola úgy óhajt kaput nyitni jövőbeni újító kezdeményezéseknek, hogy egyúttal ragaszkodik értékes hagyományaihoz.

Valljuk, hogy az oktatás folyamata nemcsak diákjaink ismereteit bővíti, hanem kulturált emberi kapcsolatokra is nevel. Oldott légkörű, nyitott szellemiségű iskolánk ösztönzi tanulóit a sokszínőségre, az önálló és szabad véleménynyilvánításra, a javító szándékú kritikára. Intézményünkben mindenkinek megvan az esélye céljai megvalósítására; a diákok nemcsak következetes elvárásokkal, hanem segítő szándékkal is találkoznak. Mindez megalapozza kiemelt feladataink teljesítését, így a tehetséggondozást, a sokoldalú képességfejlesztést, az átfogó szemléletre nevelést, a felkészítést a további tanulásra.

Iskolánk pedagógusai

Név Tantárgy
Babos Tamásnétanító
Bardon Anitatanító, német, gyógypedagógus
Becseicsné Kisteleki Ágnestanító, fejlesztő pedagógus, mesterpedagógus
Bernáth Valériamatematika, testnevelés, mesterpedagógus
Bognárné Dudar Magdolnaföldrajz, biológia, természetismeret, tanulószoba
Bognárné Vajda Katalinmatematika, fizika
Borsosné Papp Ágnesmatematika, olasz
Cseke Lászlónétestnevelés, természetismeret, földrajz
Csepleő Cecíliamagyar
Csillag Beátatanító
Csordás Katalinmatematika, történelem
Danka Attilabiológia, természetismeret, vizuális kultúra
Detre Zsuzsaalsós igazgatóhelyettes
tanító, pedagógiatanár, tehetségfejlesztő szaktanácsadó
mesterpedagógus
Dominekné Karner Évatanító, gyógypedagógus
Dr. Dobosné Halács Mónikatanító, magyar
Dr. Dubicz Katalintanító, informatika tanár
Erdélyi Évatanító, informatika tanár
mesterpedagógus, gyógypedagógus
Farkas Tímeatanító, tehetségfejlesztő szaktanácsadó
Fejes Ildikóinformatika
Feketéné Lengyel Dominikafelsős igazgatóhelyettes, angol, magyar, etika
Fersch Andreaének
Fiál-Nardai Nikolettangol
Fűsz Anitaangol
Gombolai-Szalay Anettatanító
Gábor Ágotatanító
Gőzse Attilatörténelem, földrajz
Hajzer Miklósnétagintézmény-vezető
tanító, pedagógia szakos tanár
Illés Esztertanító, gyógypedagógus
Ivanics Lászlótörténelem, magyar
Joódy-Nagy Nikoletttanító
Kemecsei Imrénétanító
Kertész Erikatanító
Kis Krisztiántestnevelés
Kovácsné Jakubovich Krisztinatestnevelés, biológia
Kovácsné Senkár Lindaangol
Kömíves Attilánétanító
Kövesiné Krausz Gizellatanító, nemzetiségi tanító
Kőhegyi Ákosnétanító, gyógypedagógus
Kurucz Tamásangol
Laskó Zoltáninformatika, technika
Liptákné Bálint Katalintanító, tehetségfejlesztő szaktanácsadó
Molnárné Misán Mariannetika, tanulószoba
Nagyné Tóth Beátafejlesztő pedagógus
Nemes-Németh Nóratörténelem, német
Pauska Pétermagyar, hon– és népismeret
Rad Ildikókémia
Ráczné Kálmán Anikóigazgató
természetismeret, földrajz, pedagógia tanár
Reiner Renátaének-zene, etika
Réger-Kovács Adriennmagyar, etika
Kalencsik Juliannatanító
Tajtiné Györe Zitatanító, fejlesztő differenciáló pedagógus
Tigyi Rékatanító
Turi Virágangol
Tóth Máriatanító
Uhrin Renátatanító
Vargáné Kozma Enikőtanító
Látható: bejegyzés (összesen bejegyzésből szűrve)

Pegagógiai munkát segítő munkatársak

Név Beosztás
Mészáros Lászlóné Kinga iskolatitkár
Rumi Zoltánné Évapedagógiai asszisztens
Szűcs Andrea pedagógiai asszisztens
Tőzsér Dávid üzemeltetési menedszer

Hitoktatók

Név
Balázs GáborRómai katolikus egyház
Horváthné Farkas NikolettHit Gyülekezete
Kulifai FerencnéHit Gyülekezete
Molnár KataMagyarországi Evangélikus Egyház
teológus hallgató
Patakiné Láng KittiMagyarországi Evangélikus Egyház
Szabó JuditMagyarországi Református Egyház
Szász TündeMagyarországi Református Egyház
Tóth PéterHit Gyülekezete
Zsiák ÁgnesHit Gyülekezete

Technikai dolgozók

NévBeosztás
Dörnyei Veronika
takarító
Gelencsér Zoltán Tiborné (Marika néni)
takarító
Kiss Istvánné (Andi néni)
takarító
Kurainé Hangyál Ágnes
takarító
Molnár Ferencné (Kati néni)
takarító
Molnár Zoltán Attiláné (Ildi néni)
takarító
Nagy Jánosné (Timi néni)
portás, takarító
Réti Kornélia (Nelli néni)
takarító
Somlóvári János
egyéb kisegítő
Tóth Attila
karbantartó
Tóth József
portás
Címünk

SZIGET UTCA 1.                     
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR

Elérhetőségek

Email: igazgato@telekisziget.hu
iskola@telekisziget.hu

Telefon: 06-22-504-515
Fax: 06-22-504-515

OM azonosító: 

030192