Mobirise

Koronavírus

Változás az iskolai étkeztetésben

2020.11.05.


Tisztelt Szülők!

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020 (IX.18.) Kormányrendelet "A száj és az orr kötelező eltakarása"-ról rendelkező, 2020. november 2-tól módosult, 1. § (m) pontja értelmében kérjük, hogy a tanulók az étterem területén, a rendelet alapján használják maszkjukat. 

Az étkezést irányító szerv tájékoztató levele a linkre kattintva olvasható.

Tájékoztató a biztonságos iskolakezdéshez

Járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott intézkedési tervének kivonata
Készült: 2020. augusztus 27.


1. Az intézmény látogatása
• A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
• A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
• Az intézmény területén, és az iskola épülete előtt tartózkodni kell a csoportosulástól mind a diákoknak, mind a szülőknek!
• Az épületbe érkezéskor az osztályterembe való belépésig a tanuló számára a kézfertőtlenítés és a maszk használta kötelező.
• A tanítási órákon maszk viselése ajánlott, de nem kötelező! Amennyiben adott pedagógus a saját védelmében kéri a maszk viselését, a tanuló köteles saját tulajdonú maszkot felvenni az adott órán, foglalkozáson.
• A közösségi területeken (aula, udvar, ebédlő) szükséges betartani a közel 1,5 m-es távolságot!
• A tanteremen kívül az óraközi szünetekben – folyosón, aulában, mosdó helyiségekben, az ebédlő és a büfé előtti sorban állásnál - a saját tulajdonú maszk használta kötelező!
• Az osztályok tanteremváltás során kötelesek a használt felületeket - pad, szék - fertőtlenítőszeres folyadékkal, tisztítókendővel áttörölni.
• Testnevelés órákon szükséges kerülni a szoros testi kontaktusokat igénylő feladatokat! Amennyiben az mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.
• Mosdók, öltözők használata során a megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos.
• Gyakorlati foglalkozások során a használt eszközöket fertőtleníteni szükséges!
• A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartásával lehetséges megtartani.
• Javasolt a tanuló számára saját használatú, mosható, névvel ellátott maszk viselése, valamint saját kézfertőtlenítő megléte, melynek biztonságos tárolásáról a szülő gondoskodik!

2. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása
• Az intézmény bejáratainál kézfertőtlenítőt biztosítunk. Érkezéskor használata kötelező!
• A szülők gyermeküket kizárólag az intézmény bejáratáig kísérhetik, a tanítás végén a bejárat előtt kötelesek várni!
• A szülők kötelesek maszkot viselni, ha ügyintézés miatt keresik fel az iskola épületét és oda belépnek.
• A tanulók számára kötelező a gyakori szappanos kézmosás.
• Kéztörlésre kizárólag papírkéztörlőt kell használni, a textil törölköző használata kifejezetten kerülendő!
• A tanórákon szükséges betartani az ún. köhögési etikettet! (Papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.)
• Fokozott intenzitású szellőztetés javasolt.
• Játékok, sporteszközök fertőtlenítése rendszeresen szükséges.

3. Az étkezésre vonatkozó szabályok
• Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani az alapos szappanos kézmosásra!
• Az étkezések során - sorbaállás esetén - szükséges a védőtávolság betartása, betartatása és saját használatú maszk viselése.

4. Tanulói hiányzások kezelése
• Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
• Igazolt hiányzásnak tekinthető - ha a tanuló hatósági karanténba kerül - a részére előírt karantén időszakára.
• Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
• A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

5. Teendők beteg személy esetén
• Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
• Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
• A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
• Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
• A gyermek az iskolába - hasonlóan más megbetegedésekhez- kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
• Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

ZÁRADÉK:
Jelen intézkedés az EMMI utasításának értelmében visszavonásig érvényben marad!
                                                                                       
Hajzer Miklósné
tagintézmény-vezető

Címünk

SZIGET UTCA 1.                     
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR

Elérhetőségek

Email: igazgato@telekisziget.hu
iskola@telekisziget.hu

Telefon: 06-22-504-515
Fax: 06-22-504-51

OM azonosító: 

030192