free bootstrap themes

Hírek 

2020/2021-es tanév

Őszi papírgyűjtés


Kedves Szülők!
Alapítványunk ez évben is – a hagyományokhoz híven – őszi papírgyűjtést szervez.  

A vírushelyzethez alkalmazkodva azonban az eddigiektől eltérő – némileg kényelmetlenebb -  körülmények között vagyunk kénytelenek lebonyolítani a gyűjtést.  

A papírgyűjtés időpontja: 2020. szeptember 22. (kedd) reggel 7:00-tól kb. 9:00-ig.  ( Csak ezen az egy napon!)  
A járványügyi megszorítások miatt ez alkalommal nem hozható be papírhulladék az iskola  épületébe. Emiatt a papírhulladékot a fenti időpontban közvetlenül az iskola hátsó  bejáratánál, az ebédlő mellett elhelyezett konténerbe szeretnénk gyűjteni. Ebben a 8.d osztály  tanulói lesznek segítségünkre Danka Attila tanár úr vezetésével. Az érkező szülőktől és  gyermekektől ők fogják átvenni a hozott papírt, és ők helyezik el a konténerben.  

Az idő rövidsége és a vélhetően - az elmaradt tavaszi papírgyűjtés miatt felhalmozódott -  nagyobb mennyiségű papírhulladék okán arra számítunk, hogy a folyamat lassabban és  körülményesebben fog lezajlani, mint a korább években. Ezért mindenkitől több türelmet, az okozott kényelmetlenségért elnézést kérünk.

A fenti okok miatt tisztelettel kérnénk, hogy akinél valóban jelentős mennyiségű papír  halmozódott fel, azok – sok szülő korábbi gyakorlatához hasonlóan – ne az iskolai konténerbe,  hanem közvetlenül valamelyik átvevőhelyre továbbítsák a felgyülemlett papírt, és a kapott  összeggel támogassák alapítványunkat! Köszönjük!  

Ebből kifolyólag ez alkalommal nem is szervezünk versenyt az osztályok között, a kitűzött  jutalomból minden tanuló egyenlő részben fog részesülni egy közös iskolai jégkrémezés  formájában. 

Megértésüket köszönjük!

Bízva támogató hozzáállásukban, üdvözlettel:
Vezetőség

Tájékoztató a biztonságos iskolakezdéshez

Járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott intézkedési tervének kivonata
Készült: 2020. augusztus 27.


1. Az intézmény látogatása
• A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
• A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
• Az intézmény területén, és az iskola épülete előtt tartózkodni kell a csoportosulástól mind a diákoknak, mind a szülőknek!
• Az épületbe érkezéskor az osztályterembe való belépésig a tanuló számára a kézfertőtlenítés és a maszk használta kötelező.
• A tanítási órákon maszk viselése ajánlott, de nem kötelező! Amennyiben adott pedagógus a saját védelmében kéri a maszk viselését, a tanuló köteles saját tulajdonú maszkot felvenni az adott órán, foglalkozáson.
• A közösségi területeken (aula, udvar, ebédlő) szükséges betartani a közel 1,5 m-es távolságot!
• A tanteremen kívül az óraközi szünetekben – folyosón, aulában, mosdó helyiségekben, az ebédlő és a büfé előtti sorban állásnál - a saját tulajdonú maszk használta kötelező!
• Az osztályok tanteremváltás során kötelesek a használt felületeket - pad, szék - fertőtlenítőszeres folyadékkal, tisztítókendővel áttörölni.
• Testnevelés órákon szükséges kerülni a szoros testi kontaktusokat igénylő feladatokat! Amennyiben az mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.
• Mosdók, öltözők használata során a megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos.
• Gyakorlati foglalkozások során a használt eszközöket fertőtleníteni szükséges!
• A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartásával lehetséges megtartani.
• Javasolt a tanuló számára saját használatú, mosható, névvel ellátott maszk viselése, valamint saját kézfertőtlenítő megléte, melynek biztonságos tárolásáról a szülő gondoskodik!
2. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása
• Az intézmény bejáratainál kézfertőtlenítőt biztosítunk. Érkezéskor használata kötelező!
• A szülők gyermeküket kizárólag az intézmény bejáratáig kísérhetik, a tanítás végén a bejárat előtt kötelesek várni!
• A szülők kötelesek maszkot viselni, ha ügyintézés miatt keresik fel az iskola épületét és oda belépnek.
• A tanulók számára kötelező a gyakori szappanos kézmosás.
• Kéztörlésre kizárólag papírkéztörlőt kell használni, a textil törölköző használata kifejezetten kerülendő!
• A tanórákon szükséges betartani az ún. köhögési etikettet! (Papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.)
• Fokozott intenzitású szellőztetés javasolt.
• Játékok, sporteszközök fertőtlenítése rendszeresen szükséges.
3. Az étkezésre vonatkozó szabályok
• Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani az alapos szappanos kézmosásra!
• Az étkezések során - sorbaállás esetén - szükséges a védőtávolság betartása, betartatása és saját használatú maszk viselése.
4. Tanulói hiányzások kezelése
• Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
• Igazolt hiányzásnak tekinthető - ha a tanuló hatósági karanténba kerül - a részére előírt karantén időszakára.
• Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
• A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.
5. Teendők beteg személy esetén
• Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
• Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
• A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
• Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
• A gyermek az iskolába - hasonlóan más megbetegedésekhez- kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
• Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
ZÁRADÉK:
Jelen intézkedés az EMMI utasításának értelmében visszavonásig érvényben marad! 
                                                                                       
Hajzer Miklósné
tagintézmény-vezető

SZIK tájékoztató levelek

Étkezési térítési díjak

Tájékoztató levél e-számlázás

Mobirise

Kedves Szülők!


Örömmel tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a 2020/21-s tanév megkezdése rendben megtörténhet. Hagyományainknak megfelelően az alábbiak szerint bonyolítjuk a tanévnyitó ünnepséget.
Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a nevelési-oktatási intézményt csak egészséges, tünetmentes tanuló látogathatja!
Kérem Önöket, hogy az elsős tanulók esetében családonként 1 fő kísérő érkezzen a gyermekkel, aki az ünnepség alatt jó idő esetén a belső udvaron, eső esetén az emeleti folyosón tartózkodhat.
A járványügyi készenlét miatt arcot eltakaró maszk használata a szülők részére kötelező. Az intézménybe a főbejáraton szíveskedjenek érkezni, ahol a kézfertőtlenítés minden belépő számára KÖTELEZŐ!

Székesfehérvár, 2020. augusztus 25.

Megértésükben bízva, köszönettel:

Az iskola vezetősége

2019/2020-as tanév

Ügyeleti napok (2020 nyár)
9:00 - 13:00

Időpont Vezető Titkárság
Június 24.
Hajzer MiklósnéMészáros Lászlóné
Július 8.Hajzer MiklósnéMészáros Lászlóné
Július 22.Feketéné Lengyel DominikaSzűcs Andrea
Augusztus 5.Hajzer MiklósnéSzűcs Andrea
Augusztus 19.Hajzer MiklósnéMészáros Lászlóné

Tavaszi szünet

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap április 7. (kedd). A szünet után április 15-én (szerdán) kezdődik újra a tanítás.
Kellemes húsvéti ünnepeket, a tavaszi szünetre pedig jó pihenést kívánunk!

easter

Felhívás az áltlános iskolai beiratkozás eljárásrendjére

Intézményünk, a Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola esetében a beiratkozás 2020. április 6-tól 24-ig lehetséges! (A csatolt szövegben a kék színnel kiemelt részek a relevánsak!)

Felvételi
Címünk

SZIGET UTCA 1.                     
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR

Elérhetőségek

Email: igazgato@telekisziget.hu
iskola@telekisziget.hu

Telefon: 06-22-504-515
Fax: 06-22-504-515

OM azonosító: 

030192